برچسب: ابرو کار بلوار فردوس

  • سالن زیبایی بلوار فردوس | 09999890512

    سالن زیبایی بلوار فردوس ظاهر صورت ظاهر صورت را مدلسازی می‌کند از بدن انسان و به خصوص چهره انسان یک هدف بلند مدت در گرافیک رایانه‌ای. مدل‌سازی صورت ظاهر، که هم شامل هندسه و هم بازتاب و پراکنش است، چالش برانگیز است، زیرا ناظران بشر به خوبی روی صورت‌ها تمرکز می‌کنند و حتی سالن آرایش…