برچسب: ابرو کار ظفر

  • سالن زیبایی ظفر | 09999890512

    سالن زیبایی ظفر بررسی مصریان باستان به آن‌ها افتخار می‌کردند ظاهر و تمیزی. بیشتر مصری‌ها شستشو کردند. روزانه در رودخانه یا از یک حوضچه آب در خانه. خانه‌های ثروتمند حمامی داشتند که خدمتکاران در آن حاضر بودند از آب را بر روی اربابشان بریزید خدمات سالن زیبایی در ظفر سالن زیبایی نیاوران  .  رواناب فاضلاب…