برچسب: ابرو کار فرجام

  • سالن زیبایی فرجام | 09999890512

    سالن زیبایی فرجام رنگ فرآیند به طور کلی بین ۴۰ تا ۴۵ دقیقه رنگ را خاموش کرده و اسید را برای ۵ دقیقه به کار ببرید و به طور کامل آبکشی کنید. تا وقتی که کف آب در آب جاری نشود نتیجه باید یک زیبا با قطعات پاک شده ملایم باشد. سالن زیبایی تهرانپارس  کلینیک…