برچسب: خدمات سالن زیبایی در زرتشت

  • سالن زیبایی زرتشت | 09999890512

    سالن زیبایی زرتشت درآمد اجاره هفتگی تقسیم شده توسط تعداد ایستگاه‌ها برابر با مقدار گزارش‌شده در هر ایستگاه است. سالن زیبایی فرمول درآمد برای مثال: فرمول درآمد اجاره اطلاعات مورد نیاز: ۱. نرخ یکنواختی در هر ایستگاه برابر با ۱۳۰ دلار است. کلینیک زیبایی زرتشت ۲. تعداد ایستگاه‌ها برابر با ۱۰ ۳. درآمد در ازای…