برچسب: خدمات سالن زیبایی در شهرک ابوذر

  • سالن زیبایی شهرک ابوذر | 09999890512

    سالن زیبایی شهرک ابوذر پیمانکاران مستقل باشید. امسال، دادگاه عالی کالیفرنیا، معیارهایی را که تعیین می‌کند که آیا کارگری کارمند است یا نه، ساده کرد. یا پیمان‌کار مستقل. حکم سال ۲۰۱۸ می‌گوید سالن زیبایی سعادت آباد  کلینیک زیبایی شهرک ابوذر که یک کارگر تنها می‌تواند یک پیمان‌کار مستقل باشد اگر آن‌ها کار خارج از مسیر…