برچسب: خدمات سالن زیبایی در پاسداران

  • سالن زیبایی پاسداران | 09999890512

    سالن زیبایی پاسداران | 09999890512

    سالن زیبایی پاسداران نتایج نمونه مورد آزمایش، ۷ حاوی ۵۰ % سرب بود، ۵ حاوی بیش از ۲۰ درصد سرب بود، ۱ حاوی ۳.۳۱ درصد بود و ۹ درصد باقیمانده حاوی کم‌تر از ۰.۶ درصد سرب بود. چهار نمونه با سرب در the ۵۰ % تا ۶۰ % در  خریداری شد، دیترویت، شهر نیویورک، با…