برچسب: سالن آرایش در بلوار ارتش

  • سالن زیبایی بلوار ارتش | 09999890512

    سالن زیبایی بلوار ارتش یک میز / محل کار / صندلی / خروجی / خروجی در صورتی که استفاده از برای سازنده آرایش در دسترس باشد. روشنایی فراوان، چه به وسیله نور طبیعی و چه به وسیله چراغ، برای خدمات لازم است درست است. هنرمند ۱۵ دقیقه قبل از راه‌اندازی به آنجا خواهد رسید. کلینیک…