برچسب: سالن آرایش در سهروردی

  • سالن زیبایی سهروردی | 09999890512

    سالن زیبایی سهروردی این محرک تصاویر صورت یک زن ژاپنی با / / بدون آرایش مو و / یا بود. . آرایش چشم در چهره مدل با آرایش حرفه‌ای اعمال شد. هنرمندان. عکس‌ها را طوری ویرایش کردیم که همه دقیقا همان صورت را داشتند به جز چشم. نواحی؛ هر ناحیه چشم با آرایش چشم، به…