برچسب: سالن آرایش در شیخ بهایی

  • سالن زیبایی شیخ بهایی | 09999890512

    سالن زیبایی شیخ بهایی رنگ و تماس پوست می‌تواند منجر به پوست شود زخم. واکنش‌های متشکل از شدید قرمزی و تورم پوست افزایش‌یافته است. به علت قرارگیری کروم گزارش شده‌است. بلند مدت کلینیک زیبایی شیخ بهایی سالن زیبایی شمال تهران  قرارگیری در معرض قرار گرفتن می‌تواند باعث آسیب به کبد، کلیه‌ها، قلب، سیستم گردش خون…