برچسب: سالن آرایش در پونک

  • سالن زیبایی پونک | 09999890512

    سالن زیبایی پونک | 09999890512

    سالن زیبایی پونک بسیاری از شرکت کنندگان هم همین احساس را داشتند، از فروشگاه‌های محلی در ایمز برای حمل رنگ‌های مختلف برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار با چهره‌هایی تیره‌تر از پوست. در واقع، به خاطر آن‌ها در محل، زنان احساس می‌کردند که باید برای محصولات آرایشی که فروشگاه‌های محلی حمل می‌کردند، ساکن شوند. اگر نمی‌توانستند از شهر…