برچسب: لیفت ابرو در پونک

  • کاشت ناخن در پونک | 09999890512

    کاشت ناخن در پونک شیمی. در شرایط، نرخ استخراج پرها ۶۵.۷۸ % و بازده کراتین ۴۲.۷۸ % بود. فرآیند بسیار موثر بود تا با مقادیر زیادی از پرها و حتی مقادیر زیادی از پرها را از هم جدا کند. سالن زیبایی غرب تهران  لیفت مژه در پونک شکل ۵. نمایش نموداری از انفجار با تراکم…