برچسب: مرکز اپیلاسیون در تجریش

  • سالن زیبایی تجریش | 09999890512

    سالن زیبایی تجریش یکی از ویژگی‌های مشخصه آرایش چشم مژه‌های خود را نشان می‌داد. قبل از بهار / تابستان ، یک نگاه طبیعی آرایش مو به صورت مژه‌های کوتاه نیز ترجیح داده می‌شد. با این حال، زنان بیشتری برای جمع کردن مژه‌ها به سمت بالا حرکت کردند. ریشه‌ها در این فصل بزرگ‌تر و گردتر به…