برچسب: میکروپیگمنتیشن در تهرانپارس

  • کاشت ناخن در تهرانپارس | 09999890512

    کاشت ناخن در تهرانپارس * ثابت حرارتی)، اعمال محدودیت‌های موقعیت برای همه باره‌ای سنگین اتم‌ها. شبیه‌سازی دوم در اجرا شد. گروه (تعداد ذرات، فشار و دما) ثابت)، با محدودیت‌های موقعیت برای اتم‌های یک‌سان. در نهایت، شبیه‌سازی سوم نیز در گروه اجرا شد. موقعیت فقط برای اتم‌های کربن همه آمینه اسیده‌ای چرب. از تعادل سیستم‌ها با…