برچسب: ناخن کار خوب در اندرزگو

  • سالن زیبایی اندرزگو | 09999890512

    سالن زیبایی اندرزگو لطفا به ۴۵ دقیقه برای هر یک از آرایش هر مهمانی عروسی اجازه دهید و ۶۰ دقیقه برای عروس. ۱۵ دقیقه که در پایان خدمات برای شرکت در مراسم عروسی شرکت می‌کنند. خدمات ۲ – ۲ ساعت قبل از شروع مراسم به پایان خواهد رسید، مگر این که در غیر این صورت…