برچسب: ناخن کار خوب در جیحون

  • سالن زیبایی جیحون | 09999890512

    سالن زیبایی جیحون مواد شوینده را مخلوط کنید با دست در یک کاسه مخلوط روزی مخلوط و به صورت ۲ قرار بگیرید * بر روی یک سینی پخت پختن در فر برای ۲۰ تا ۳۰ سال * دقیقه تا زمانی که ترد باشد مواد ماست را بریزید و بریزید. در یک کاسه بریزید و را…