برچسب: ناخن کار خوب در صادقیه

  • سالن زیبایی صادقیه | 09999890512

    سالن زیبایی صادقیه هنگام استفاده از فرانسوی ناخن‌های خود را به ناخن‌های خود متصل کنید، آرایش می‌تواند به شما کمک کند که به دقت به شما کمک کند یک ضربت فرانسوی به کار بندد سفید به نوک ناخن شما. کلینیک زیبایی صادقیه دستورالعمل‌های استفاده ابتدا تمام میخ را با بطری تمیز کنید. ۱ (اصلی). صبر…