برچسب: ناخن کار خوب در همایونشهر

  • سالن زیبایی همایونشهر | 09999890512

    سالن زیبایی همایونشهر به همین دلیل باید این قوانین انتخاب سایه را دنبال کنید: زمانی که در عمق یکسانی رنگ پیدا می‌کنید – اگر کم‌تر از ۷۰ درصد موهای سفید وجود داشته باشد، سایه هدف را انتخاب کنید. از ۳ % (۱۰ جلد به عنوان توسعه دهنده )استفاده کنید. زمانی که در عمق یکسانی رنگ…