برچسب: کلینیک زیبایی اکباتان

  • سالن زیبایی اکباتان | 09999890512

    سالن زیبایی اکباتان ۳. استفاده از ژل – خاموش لهستانی – پاک مرحله ۱ را به آرامی بشکنید تمیز کردن سطح با را پاک کنید. مرحله ۲ پد پنبه، یا ، پوشش فویل را با از هم جدا کرد . مکان بر روی میخ و به مدت ۱۵ دقیقه آن را خیس کنید. سالن زیبایی…