برچسب: کلینیک زیبایی خیابان باهنر تهران

  • سالن زیبایی خیابان باهنر تهران | 09999890512

    سالن زیبایی خیابان باهنر تهران صورت مطالعه اثرات تقارن صورت بر روی جذابیت رابطه نزدیکی با یک نشانه ممکن دیگر دارد. جذابیت: حالات چهره . آزمایش‌ها بررسی اثر تقارن صورت بر روی صورت ادراک نشان‌دهنده این است که ترجیح به طور متوسط مقادیر ویژگی در برخی از ویژگی‌های صورت می‌تواند داشته باشد به دلیل ویژگی‌های…